Etik Kurulu

ETİK KOMİSYONUN KURULUŞU:
13.04.2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesinde "Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurum veya kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinden en az üç kişilik bir etik komisyonu oluşturulur. Etik komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, kurum ve kuruluşun üst yöneticisince belirlenir. Etik komisyonu üyelerinin özgeçmiş ve iletişim bilgileri, üç ay içinde Kurul’a bildirilir. Etik komisyonu, Kurul ile işbirliği içinde çalışır." denildiğinden, Belediye Başkanlığımızca 25.05.2010 tarihinde Etik Komisyonu oluşturulmuştur.

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin amacı;
 • Kamuda etik kültürünü yerleştirmek,
 • Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek,
 • Bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak
 • Görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak,
 • Toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek
 • Kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.

KOMİSYON ÜYELERİMİZ:

1- Mehmet YİĞİT Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı
(Kurum Etik Komisyonu Başkanı)

Özgeçmiş: 1966 Malatya doğumludur.Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümünden 1991 yılında mezun oldu.2013 yılında Okan Üniversitesi Kentsel Dönüşüm bölümünde yüksek lisans yaptı.31.04.2019 Yerel Seçimleri ile Belediye Meclis Üyesi olarak seçilmiş olup 02.05.2019 tarihi itibariyle Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Halen bu görevine devam etmektedir.
Görev Süresi: 31 Mart 2024

İletişim Bilgileri
Telefon: (0212) 459 37 16
E-Mail: mehmetyigit@sultangazi.bel.tr

2- İlker DEMİR Sultangazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü
(Kamu Etik Komisyonu Üyesi)

Özgeçmiş: 17/04/1971 İstanbul doğumludur. 27/11/1989 tarihinden itibaren Memuriyete atanmış olup çeşitli görevlerde bulunmuştur.Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezun olup İstanbul Aydın Üniversitesinde İnsan Kaynakları Yönetimi alanında Yüksek lisansını tamamlamıştır.29/05/2009 tarihinden itibaren Sultangazi Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü olarak görev yapmaya başlamıştır. Halen görevine devam etmektedir.
Görev Süresi: 31 Mart 2024

İletişim Bilgileri
Telefon: (0212) 459 34 20
E-Mail: ilkerdemir@sultangazi.bel.tr

3- Olcay ATAŞ Sultangazi Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü
(Kamu Etik Komisyonu Üyesi)

Özgeçmiş: 10/02/1972 Malatya - Doğanşehir doğumludur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup 15/10/1991 tarihinden itibaren Memuriyete atanmıştır.Çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 13/04/2009 tarihinden itibaren Sultangazi Belediye Başkanlığı Hukuk İşleri Müdürü olarak görev yapmaya başlamıştır. Halen görevine devam etmektedir.
Görev Süresi: 31 Mart 2024

İletişim Bilgileri
Telefon: (0212) 459 35 86
E-Mail: olcayatas@sultangazi.bel.tr

YASAL DAYANAK - MEVZUAT:
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Sitesine girmek için tıklayınız. https://www.etik.gov.tr/index.htm

ETKİNLİKLER:
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik, yürürlüğe girdiği tarihten sonra Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personele imzalatılarak özlük dosyalarına konulmuştur. Göreve yeni başlayan personellere de görevine başladığı tarihten itibaren imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaktadır.

ETİK İLKELER
 • Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
 • Halka hizmet bilinci
 • Hizmet standartlarına uyma
 • Amaç ve misyona bağlılık
 • Dürüstlük ve tarafsızlık
 • Saygınlık ve güven
 • Nezaket ve saygı
 • Yetkili makamlara bildirim
 • Çıkar çatışmasından kaçınma
 • Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
 • Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
 • Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
 • Savurganlıktan kaçınma
 • Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
 • Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
 • Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
 • Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
 • Mal bildiriminde bulunma